Top menu

Technologia Google TłumaczTłumacz

Tradycyjne · Lokalne · Naturalne produkty obszarów LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej i CK Podkarpacie

Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej  powstało w 2011 roku, a jego celem jest:   "..rozbudzanie aktywności społecznej, gospodarczej i kulturalnej mieszkańców regionu, wspomaganie organizacyjne i finansowe inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych, ochrona materialnego i niematerialnego dorobku poprzednich pokoleń mieszkańców ziemi niebyleckiej, prowadzenie działalności na rzecz pogłębienia wiedzy o historii i kulturze regionu i jego zasobach materialnych i przyrodniczych, ochrony dóbr kultury i tradycji regionu, konsolidacja regionalistów i miłośników regionu oraz działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wszechstronne badanie regionu poprzez prowadzenie różnorodnych projektów badawczych związanych z ziemią niebylecką, upowszechnianie i publikowanie prac członków Towarzystwa oraz innych autorów, działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu, współpraca z organami administracji samorządowej i organizacjami pozarządowymi na rzecz promocji i rozwoju regionu w kraju i zagranicą.
Misją Towarzystwa jest integracja mieszkańców regionu niebyleckiego, kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych, inspirowanie mieszkańców, szczególnie młodzieży do badanie i utrwalania historii regionu. "
Ponad 6-letnią działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej ukazuje szczegółowo ich strona internetowa:  towarzystwo.niebylec.pl 

Jarmark Niebylecki

Producent: Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Niebylec

Zobacz produkt

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.

Zamknij komunikat