Top menu

Technologia Google TłumaczTłumacz

Tradycyjne · Lokalne · Naturalne produkty obszarów LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej i CK Podkarpacie

Produkty lokalne zakorzenione w tradycji

"Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie" – do niedawna był to najlepszy komentarz do sytuacji na rynku produktów lokalnych, i to nie tylko w naszym regionie ale w całym kraju.

Czytaj więcej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja p.n. "Tradycyjne-Lokalne-Naturalne produkty Ziemi Lubaczowskiej i obszaru C.K.Podkarpacie." współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: Promocja i rozwój obszarów partnerskich LGD biorących udział w projekcie w oparciu o produkt lokalny i jego nowe formy dystrybucji, utworzenie e-galerii produktu lokalnego oraz opracowanie i wydanie materiałów informacyjno – promocyjnych w formie albumu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.

Zamknij komunikat