Top menu

Technologia Google TłumaczTłumacz

Tradycyjne · Lokalne · Naturalne produkty obszarów LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej i CK Podkarpacie

Dzięki oryginalności dań i produktów kulinarnych turysta ma możliwość przeżycia autentycznego i unikalnego doświadczenia związanego z kulinariami danego miejsca. Poszukiwania oryginalnych i niepowtarzalnych doznań kulinarnych ułatwiają różne formy promocji w postaci festiwali i konkursów kulinarnych, organizowane warsztaty kulinarne oraz wyznaczone szlaki kulinarne regionów. Ofertę kulinarną stanowią dania jarskie, mięsne, słodycze i wypieki oraz napoje, kultywowane w tradycjach rodzinnych od wielu lat, a obecnie przez Koła Gospodyń Wiejskich. Prezentowane są na kiermaszach, targach i konkursach kulinarnych oraz w lokalnych restauracjach lub gospodarstwach agroturystycznych, jako pochodne lokalnych wydarzeń promocyjnych i kulinarnych. Niezależnie od sezonu turyści znajdą ciekawą propozycję kulinarną. Szczególną rolę w zakresie kulywowania tradycji kulinarnych mają koła gospodyń wiejskich (KGW), które jako lokalne organizacje kobiece funkcjonowały w środowisku wiejskim od stu lat i więcej. W tym czasie prowadziły działalność na rzecz rozwoju swego środowiska lokalnego, podkreślenia roli kobiet w życiu rodziny wiejskiej oraz naturalnie podtrzymywały tradycje kulturowe i kulinarne przekazywane w poszczególnych rodzinach i społecznościach. Dlatego większość dawnych receptur, czasem w różnych odmianach pochodzi z zasobów kół gospodyń wiejskich, które niestrudzenie kultywuję tradycje kulinarne swoich mam, babć, pokazując często zapomniane potrawy w nowym wydaniu podczas imprez, festiwali i konkursów. Dzięki temu turyści mogą skorzystać z degustacji potraw podczas takich wydarzeń, a restauracje i inne podmioty gastronomiczne i hotelarskie mają gotowy dostęp do tradycyjnych zasobów i przepisów kulinarnych. Oprócz fotografii poszczególnych potraw lokalnych prezentujemy także fotografie niektórych kół gospodyń wiejskich, które udostępniły przepisy na potrzeby niniejszej publikacji, prezentując podczas wydarzeń promocyjnych przygotowane do degustacji tradycyjne specjały kulinarne. Kontakty do poszczególnych KGW można uzyskać za pośrednictwem biura LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej lub poprzez urzędy gmin obszaru LGD RZL.

Przedstawiona tu oferta stanowi materiał poglądowy. Wkrótce umieszczone zostaną szczegółowe oferty poszczególnych KGW.

Szczodraki

Producent: Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Dzikowie

Nowy Dzików - gm. Stary Dzików

Zobacz produkt

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.

Zamknij komunikat